Styrelsen

Björn Olsson
Ordförande 076 898 41 52 bjorn.ohlsson@volvocars.com
Maarit Torikka
Kassör 072 371 79 78 mtorikk1@volvocars.com
Jan-Ove Andreasson
Sekreterare 072 371 79 78 jandrea7@volvocars.com
Zara Biske
Ledamot 073 143 84 68 zara.biske@volvocars.com
Patrik Larsson
Ledamot/Huvudskyddsombud 072 371 79 79 plarss39@volvocars.com
Christel Kulle
Ledamot/Lokalt HSO Övre 072 888 82 28 christel.kulle@volvocars.com
David Biske
Vice. Ordförande 072 885 22 15 david.biske@volvocars.com
Gunnar Lindmark
Ledamot 072 888 87 61 gunnar.lindmark@volvocars.com
Sebastian Håkanson
Ersättare -0723915206 sebastian.hakanson@volvocars.com
Björn Olsson
Ersättare/Lokalt HSO Nedre 072 887 08 34 bjorn.olsson@volvocars.com
Patrick Nenonen
Ledamot 073 860 49 27 patrick.nenonen@volvocars.com