Patrik Nenonen
  • Designation: Ledamot - 073 860 49 27 - patrick.nenonen@volvocars.com