Patrik Nenonen
  • Designation: Ledamot 073 860 49 27 patrick.nenonen@volvocars.com

Information