IF METALL Volvo Olofström

Övertidsarbete-tid till tidbank

På förekommen anledning vill vi informera om vad som gäller ersättning vid övertidsarbete.

  • 5 Mom. 2 Teknikavtalet IF Metall säger följande;

Övertidsarbete ersätts dels med särskilt övertidstillägg, dels med ersättning för den arbetade tiden. Ersättningen för den arbetade tiden utgår antingen i pengar eller om arbetstagaren så önskar i form av tid som förs till en tidbank, en timme för varje övertidstimme. Hur tid i tidbanken kan disponeras framgår av §5 Mom. 5.

I klartext betyder det att den som arbetar övertid och vill spara sina timmar i tidbanken (Kod 37 Tidinfo) äger full rätt att göra det, oavsett vad företagets representanter säger.

Den som inskränker den rätten begår avtalsbrott mot kollektivavtalet och från

IF Metallklubbens sida kommer vi att driva saken till förhandling, just som avtalsbrott, om detta inträffar. Om så är fallet kontakta din lokala

IF Metallexpedition.

Ändrad begärd ledighet

På förkommen anledning vill vi informera om vad som gäller vid uttag av betald ledighet.

  • 5 Mom. 5 Teknikavtalet IF Metall säger följande;

Den tid arbetstagaren har innestående i tidbanken kan disponeras enligt följande.

Mom. 5:1

Efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan tiden tas ut i form av betald ledighet.

Anmärkning.

I normalfallet ska arbetstagaren ta upp frågan om betald ledighet i god tid. Vid överenskommelse om utläggning ska både arbetstagarens önskemål och produktionens behöriga gång beaktas.

I klartext betyder det att man har möjlighet att ta ut betald ledighet ur tidbanken om produktionsläget tillåter och den form av ledighet man har kommit överens om gäller.

SV har ingen rätt att gå in och ändra överenskommen ledighetsform i Tidinfo utan att vara överens med berörd medarbetare.

Har man kommit överens om att det är Kompledighet (Kod 71 Tidinfo) som ska tas ut så gäller det.

Är det så att man begär ledighet i slutet av semesteråret och har semesterdagar kvar som måste tas ut innan semesterårets slut, den 31/3, ska man ta semesterdagar istället. Och som all annan semester- eller ledighetsutläggning ska det ske i samförstånd mellan produktionsledare och arbetstagare.

Om någon får annan ledighet utlagd än överenskommen, kontakta din lokala

IF Metallexpedition.

Sjukskrivning under semestern

Semesterutläggning ska alltid ske i samförstånd mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Är man långtidssjuk, föräldraledig osv har man möjligheten och rätten att spara sin semester. Man kan dock inte spara den till nästkommande semesterår utan måste ta ut den före den 31 mars 2020.

På Intranet under ”My Employment” står det följande;

”Hela sjukdagar som infaller under semesterledigheten räknas ej som semesterdagar om du sjukanmält dig till Volvo Cars under semestern och så snart som möjligt begär att sjukdagarna ska avräknas från utlagda semesterdagar.

För att sjukanmäla dig kontaktar du din chef och förklarar att du önskar att ta ut din semester vid ett senare tillfälle. Din chef kodar om tidkortet för berörda dagar i Tidinfo med kod 10 och kodändringen når därefter lönekontoret som sedan justerar din lön. Efter att du sjukanmält dig till din chef skickar lönekontoret hem en blankett till dig, ”Underrättelse om avräkning av semesterdagar”. Den får du för att styrka att du vill ta ut din semester vid ett senare tillfälle. Du fyller i och signerar blanketten som du sedan lämnar till din chef efter återkomsten till arbetet. Blanketten ska ej skickas till lönekontoret.

Du kan inte ta ut semester och få sjuklön samtidigt men däremot kan du få semesterlön från Volvo Cars samtidigt som du får sjukpenning av Försäkringskassan dvs från 15:e sjukdagen. Du kodar semesterdagarna med kod 60 i Tidinfo och informerar Försäkringskassan att du varit sjuk under dessa dagar.

Under en längre pågående sjukperiod läggs intjänad betald semester ut under huvudsemestern som Volvo Cars och de fackliga parterna kommit överens om ska gälla. Du kan därför inte spara dessa 20 semesterdagar till nästkommande semesterår om du är långtidssjuk.”

Men som sagt, man har möjligheten att spara dagarna till ett senare tillfälle under innevarande semesterår.

Kod 35-Ej godkänd frånvaro

Företaget har beslutat att all frånvaro som inte är planerad ska kodas som ”Ej godkänd frånvaro”.

Ska du köra på ett rådjur, få punktering, komma först till en olycksplats eller råka ut för någon annan oförutsedd händelse på väg till jobbet, se till att planera för den.

Kör två timmar tidigare varje dag eller begär ledighet i god tid… Detta är inte rimligt, hör man av sig och meddelar på vägen att något har inträffat, måste man ha möjligheten att sätta någon form av giltig ledighetskod.

Nej säger företaget, ledigheten är inte planerad och beviljad och ska därför kodas som ogiltig men man ska föra anteckningar i någon form som talar om att man har en anledning till den ogiltiga frånvaron.

Vi ser det som en risk att den ”ogiltiga frånvaron” finns kvar i systemet men att den ”giltiga anteckningen saknas”.

Så som sagt, planera era oförutsedda händelser!!

Översyn ansvarsområden

IF Metall kontaktade under våren företaget för en översyn av ansvarsområdena inom Produktionslönesystemet.

Ett stort antal medarbetare utförde arbetsuppgifter inom våra ansvarsområden man inte, enligt oss, fick betalt för. Det är nu tillrättat inom Sammansättning, rätt ersättning utgår till berörda och samma översyn kommer att göras inom Pressning och Logistik under hösten.

Matsalsverksamheten

Tidigt i våras kom det till vår kännedom att företaget och Coor hade långt gångna planer på att stänga matsalarna och ersätta dem med automater och mikrovågsugnar.

Eftersom IF Metallklubben inte var informerade begärde vi en MBL-förhandling i ärendet. Efter ett antal förhandlingstillfällen avslutades förhandlingarna i oenighet. Vi begärde då en Koncernförhandling i frågan även den slutade utan att vi kunde enas och företaget valde att driva igenom sina planer.

Bakgrunden är dålig lönsamhet, helt enkelt för få som väljer att äta i våra personalmatsalar. Vi påtalade ett antal, som vi tycker, brister i verksamheten, bl. a. utbudet av alternativ på menyn, förnyelse, bristande marknadsföring, mm.

Från vår sida tyckte vi att det var bra med automater som ett komplement till matsalarna eftersom tillgängligheten ökade för de olika skiften även geografiskt, dock inte som ersättning till matsalarna.

Vi föreslog ett försöksår med matsalar och automater parallellt för att se om det konceptet kunde gå runt ekonomiskt. Det tillsammans med ett bredare utbud och bättre marknadsföring, men vi fick som sagt inte gehör för våra synpunkter.

Vi beklagar beslutet med vetskapen om att man inte kan kräva matsalar enligt lagstiftningen…

 Avslutning

Det känns som ett tråkigt infoblad den här gången, de är väl egentligen aldrig speciellt roliga men det finns olika grader av tråkighet.

Det är trots allt viktigt att få fram rätt information.

Till den informationen hör att semestern närmar sig, en välbehövlig sådan. Det har varit ett högt tempo i fabrikerna och kommer så att vara även efter semestern. Ta vara på ledigheten och njut!!

Efter semestern tar vi oss an IF Metalldagen den 25 augusti,

en hockeyresa till Malmö-Leksand och en Julmarknadsresa till Tivoli i Köpenhamn i december, mer info kommer.

IF Metallexpeditionen håller semesterstängt v.30-32.

 

Styrelsen på IF Metallklubben önskar alla medlemmar en riktigt skön och solig semester!!

 

 

www.verkstadsklubben.nu

Infoblad april 2019

 

X

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Hantering av personuppgifter
Vi lagrar inga personuppgifter om dig!
EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersatte personuppgiftslagen, PuL, och påverkar hur man hanterar personuppgifter.
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Vi på Verkstadsklubben Volvo Olofström hämtar inte några uppgifter om dig som besökare och lagrar inga personuppgifter.

Cookies
Den här webbplatsen använder cookies (kakor). En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort.
Även utan att vara inloggad kan en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.
Det är bara webbplatsen som satt en cookie som kan läsa sin egen cookie. Det finns olika typer av cookies, sessions-cookies, fasta cookies och tredjeparts cookies.

Lagring av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Då lagras inga cookies i din dator och användning av session cookies eller tredjepartscookies upphör. Du kommer då dock inte kunna använda vissa funktioner på vår och andras webbplatser.

Mvh Verkstadsklubben Volvo Olofström

Stäng