Lagen

Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten

OBS: Nya lagkrav 2017, se här.

När du tar del av den informationen som finns här så får du hjälp att kunna följa de lagkrav som finns för arbetsgivare när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering. Om du saknar denna information finns det risk att ni har svårt att leva upp till lagkraven och ni kan till och med riskera att bli anmälda för diskriminering.

Det är i Diskrimineringslagen som det står skrivet att arbetsgivare ska ha ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjlighteter på arbetsplatsen utifrån samtliga 7 diskrimineringsgrunder. Och det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som ser till att lagen efterlevs. Kanske har du hört talas om JämO och jämställdhetslagen och undrar var de tog vägen.

Då ska jag berätta historien om hur Diskrimineringslagen kom till. 1980 kom Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet som lagstadgade att det var förbjudet med könsdiskriminering i arbetslivet. 1992 ersattes den av Jämställdhetslagen som skrevs för att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet.

Vid sidan om jämställdhetslagen fanns det andra lagar som berörde diskriminering i arbetslivet på andra grunder, t.ex. på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, på grund av funktionsnedsättning, och på grund av sexuell läggning.

Det fanns också olika ombudsmän som skulle se till att lagarna efterlevdes. För jämställdhetslagen fanns Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och de andra var Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  (DO), Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).

Sedan ville man samla alla lagarna i en lag och alla diskrimineringsombudsmän i en ombudsman för att förenkla det hela. Så den 1 januari 2009 ersatte Diskrimineringslagen alla de andra lagarna och Diskrimineringsombudsmannen ersatte alla de andra ombudsmännen.

2017 kom nya krav i lagen på jämställdhetsplanen; att den ska omfatta alla 7 diskrimineringsgrunder.

Hur du vet vad lagen handlar om

Diskrimineringslagen handlar om att det är förrbjudet att diskriminera människor inom olika områden som t.ex. i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom hälso- och sjukvården, och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder.

Det finns flera olika grunder att bli diskriminerad på som är skyddade i lagen. De grunderna är följande:

  • kön: att någon är kvinna eller man
  • könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
  • etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
  • religion eller annan trosuppfattning: avser en persons religiösa identitet. Samtliga religiösa utövare omfattas, samt de med icke-religiös livsåskådning
  • funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
  • sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
  • ålder: uppnådd levnadslängd

Ovanstående är hämtat ur Diskrimineringslag (2008:567), kapitel 1, paragraf 5.

Hur du vet vad lagen säger om arbetsgivare

De delar av diskrimineringslagen som gäller för arbetslivet kan delas in i två delar, dels en del som heter Förbud mot diskriminering och en del som heter Aktiva åtgärder.

Den delen av lagen som handlar om förbud mot diskriminering, tar upp att det är förbjudet för dig som arbetsgivare att diskriminera arbetstagare, och att du som arbetsgivare är skyldiga att utreda trakasserier. För att veta mer om det och om vad diskriminering och trakasserier är läs vidare här.

I den delen av lagen som handlar om aktiva åtgärder står det skrivet att du som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Detta arbete ska dokumenteras (f.d. jämställdhetsplan) varje år. Och dessutom ska du göra en lönekartläggning av kvinnors och mäns löner varje år. Läs mer om aktiva åtgärder här.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Hantering av personuppgifter
Vi lagrar inga personuppgifter om dig!
EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersatte personuppgiftslagen, PuL, och påverkar hur man hanterar personuppgifter.
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Vi på Verkstadsklubben Volvo Olofström hämtar inte några uppgifter om dig som besökare och lagrar inga personuppgifter.

Cookies
Den här webbplatsen använder cookies (kakor). En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort.
Även utan att vara inloggad kan en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.
Det är bara webbplatsen som satt en cookie som kan läsa sin egen cookie. Det finns olika typer av cookies, sessions-cookies, fasta cookies och tredjeparts cookies.

Lagring av cookies
Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Då lagras inga cookies i din dator och användning av session cookies eller tredjepartscookies upphör. Du kommer då dock inte kunna använda vissa funktioner på vår och andras webbplatser.

Mvh Verkstadsklubben Volvo Olofström

Stäng